Mabna.co
پنجشنبه 16 آذر 1402
امروز
جستجو در مبنا

سامانه امتیازدهی به تراکنش های انجام شده بر روی ابزارهای پذیرندگی به منظور ترغیب افرادجامعه به استفاده از درگاههای الکترونیک بانک شامل اینترنت بانک، موبایل بانک و تلفن بانک و همچنین سایر ابزارها نظیر دستگاه های کارتخوان (POS) و دستگاه های خودپرداز (ATM) با امکانات مناسب طراحی شده است و آمادگی لازم جهت بومی سازی و توسعه مورد نیاز کارفرمایان محترم را نیز دارا میباشد .

برخی از امکانات و قابلیت های سامانه به شرح زیر است

 • سرعت توام با دقت مناسب در محاسبه امتیازات بصورت روزانه ( و یا ساعتی بر حسب نیاز)
 • تجمیع و محاسبه امتیازات با روش های مختلف و رتبه بندی مشتریان
 • تعیین امتیازهر یک از ابزارهای مورد نظر توسط مدیر سامانه
 • تعیین محدودیت های مختلف برای تراکنش ها توسط مدیر سامانه
 • تعیین متن پیامک های مختلف توسط مدیر سامانه
 • پشتیبانی از انواع روش های محاسبه امتیاز مانند انحراف معیار، دسته بندی امتیازی و ...
 • امکان تهیه گزارش های مورد نیاز مدیر سامانه
 • ایجاد ارتباط دوسویه با مشتریان ابزارهای مختلف:
  • امکان حضور در جشنواره توسط مشتریان از طریق ارسال پیامک به سامانه
  • ارسال پیامک از سامانه به مشتریان
  • اعلام امتیاز کسب شده پس از درخواست از سوی مشتری