Mabna.co
سه شنبه 26 تير 1403
امروز
جستجو در مبنا
  • خانه
  • خدمات و راهکارها
  • راهکارهای تخصصی هوش تجاری

راهکارهای تخصصی هوش تجاریمحصولات و راهکارهای هوش تجاری و داشبورد مدیریت (داشبورد مدیران) به تفکیک حوزه های تخصصی ویژه:

فعالیت های این راهکار از طریق ارایه خدمات مشاوره و اجرایی نرم افزاری شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده سازی در زمینه ایجاد زیرساخت انباره داده و بانک اطلاعات تحلیلی (OLAP) و نهایتا استقرار نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا صورت می پذیرد.

در این راستا پس از شناسايي شاخص‌هاي كليدي عملكرد، نسبت به ايجاد انباره داده اطلاعاتي در محدوده شاخص‌هاي كليدي عملكرد تعيين شده و استقرار سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا در حوزه مديريت ارشد سازمان اقدام صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر از با طراحي و پیاده سازی این راهکار، مكانيزمي براي خلاصه سازي اطلاعات و اراية گزارشات مورد نياز سطوح مديريتي براي برنامه ريزي، نظارت و كنترل بر عملكردها و برنامه حادث خواهد شد.

راهکارهای هوش تجاری و داشبورد مدیریت (داشبورد مدیران) مورد ارایه توسط شرکت مشاورین مبنا به تفکیک حوزه های تخصصی ویژه عبارتند از:

راهکارهای عمومی هوش تجاری شرکت مشاورین مبنا به تفکیک حوزه های تخصصی :


توضیحات نمونه ای از اجرای موفق این راهکارهای تخصصی ویژه توسط شرکت مشاورین مبنا، در لینک های مریوطه قابل مشاهده است:این محصول به صورت برخط در مسیر اینترنتی bi.mabna.ir قابل دسترسی و مشاهده است.