Mabna.co
سه شنبه 29 خرداد 1403
امروز
جستجو در مبنا

راهکار هوش تجاری و داشبورد سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران


کلیات راهکار هوش تجاری و داشبورد سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران

فعالیت های این راهکار از طریق ارایه خدمات مشاوره و اجرایی نرم افزاری شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده سازی در زمینه ایجاد زیرساخت انباره داده و بانک اطلاعات تحلیلی(OLAP) و نهایتا استقرار نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا صورت پذیرفت. در این راستا، پس از شناسايي شاخص‌هاي كليدي عملكرد، اقدام به ايجاد انباره داده در محدوده شاخص‌هاي كليدي عملكرد شده و سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا در حوزه مديريت ارشد سازمان استقرار یافت.

لیست حوزه های ارائه شده در این راهکار عبارتند از:

 • شهرك ها و ناحيه های صنعتي
 • شركت های خدماتي
 • شهركهاي فناوري
 • مراكز خدمات فناوري كسب و كار
 • خوشه هاي صنعتي
 • وضعیت اراضي و امكانات زيربنائي
 • محيط زيست
 • طرح ها و واحدهاي صنعتي
 • واحدهای كارگاهي
 • خدمات حمايتي از صنايع كوچك
 • دفاتر كار مجازي
 • برنامه ريزي و پشتيباني

در هر یک از این حوزه ها، شاخص های متعددی استخراج و ابعاد مرتبط با آن شناسایی و مورد پیاده سازی و استقرار قرار گرفت.

سایر اطلاعات اجرای موفق این راهکار تخصصی توسط شرکت مشاورین مبنا:

نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

معرفی اجمالی کارفرما:

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمانی توسعه ای است که نقش های سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را در چارچوب سیاستهای کلی وزارت صنایع و معادن، به منظور فراهم سازی زمینه کارآمدی و رقابت پذیری آنها با استفاده از منابع داخلی و خارجی برعهده دارد.این سازمان توسط 31 شركت استاني تحت پوشش خود استقرار بنگاه هاي صنعتي و خدماتي را در شهركها و نواحي صنعتي مديريت مي نمايد و بطور همزمان علاوه بر ساماندهي بنگاه هاي صنعتي و خدماتي مذكور، سازماندهي آنها را به ويژه در حوزه SME ها با استفاده از الگوي شبكه ها و الگوهاي فناورانه با هدف توانمندسازي آنها راهبري مي نمايد.

وضعیت اجرایی راهکار:

تحویل به کارفرما بهره برداری پشتیبانی توسعه


بازگشت به صفحه راهکارهای تخصصی هوش تجاری
سایر مشتریان شرکت مشاورین مبنا