Mabna.co
جستجو در مبنا

ماموریت

ماموریت شرکت مشاورین بهبود سامانه ها و روش های مبنا عبارت است از:

ارائه خدمات و محصولات مشاوره ای و نرم افزاری قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی در حوزه های مدیریت، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات

بخصوص سامان دهی داده های حجیم در راستای هوشمندی کسب و کار

برای سطوح مختلف مدیریتی سازمان های متوسط و بزرگ داخلی اعم از خصوصی و دولتی با تکیه بر فناوری های روز، و رعایت اصول مشتری مداری از طریق نو آوری، اعتقاد به کار تیمی متخصصین خبره و بر پایه انجام فعالیت های بهره ور و سود آور و الزام به وجود رابطه برد- برد و حفظ منافع ذینفعان از طریق ارائه راهکار ها، زیرساخت و ابزار لازم به منظور چابک سازی و تصمیم گیری اثر بخش بر پایه اطلاعات صحیح و بهنگام